taddart n ssi pmad  n  tgmi d ussgmi d  tussna tga yat tmsmunt   iswurrin bla iqaËiän, ar tssuwwuri v ifni d tsga n ayt baomËan  v iffus  açlmaä n lmvrib.

tlul d   tannayt  n tgmmi ssi hmad v tirmiwin n   isntitn n tgmi  lli ittuskarn v tnmalayt  n ssi pmad drhm  lli ittuskarn v wayyur n maËã 2008

 asvlaf

taddart n ssi pmad  n  tgmi d ussgmi d  tussna(taddart n ssi pmad) asvlaf nns igat ad tskr izmaz  buvlanin i tsga d i middn imzdav  n ayt baomËan   d i imdrawn akk n isntitn  n tmsmunt  ad .

Dar Si-Hmad  tskr  isntitn n ussgmi  afad ad  ttskr asdus n uswwuri n imzdav  mac  ula azrak n isugam n ugama  d umnaä .

Dar Si-Hmad   asvlaf nns igat asbuvlu d upÏÏu  n tussna d wayda advaran, ad ig ansa   d imiss n uzuzzr n umzruy n tsga d tg ula almuqqar n tusniwin n ugns ula bËËa .

 iwttas :

awttas amqËan n taddart n ssi pmad  n  tgmi d ussgmi d  tussna ad tfk yat tudrt iplan i imzdav n tsga n ayt baomËan s tuskra n  isntitn imaynutn lli rad yawsn imzdav  ad lkmn aylli s svawsan afad ad  içäiËn ad fukkun timukrisin lli d tiwi  tmrniwt n umun .

ar tskar tmsmunt ad isntitn lli rad inf3u imzdav akk d lli ganin win bdda d lli itzragn  içlayn n tussna d n umzruy d tin umnaä n tsga ad.

iwttas ad rad tuskarn s umaynu n tmassant tasyuntifikt p tvawsa n ticulujit  d tiknulujit  d umsillif n mussn.

 igran n imussutn nnp

s umcacka d imzdavn n tsga ad  (middn, tawjiwin, d ljmaot) tavuri,d tuskra tasdudt n isntitn

lli rad issutg  isugam idvarann. tiwisi p tuskra n imussutn lli iskcumn iqaËiän i tawjiwin  bac ad  sbuvlun tudrt nnsn takuyast.

annuËçm n tsga  ad f usilf n tussniwin s ussutg n tutlayt taqburt d tussna , amzruy d tçuËi d ãinaoa taqburt (s  tuskra n usbser).

ilmuqqarn d assilf d imdrawn  nnv, inbgiwn d ibËËanin lli tirrinin ad ttawsn v twuuri ad, kullu ma ad ar d ittawi yat tuwwuri d ussitg icwan d yan urmas ngr mddn  sawalnin tutlayin, d ddar ddiyana d jinsiyat mzaraynin d lli ittajan  tussniwin ad msawalnt .
tuskra n  uvawas akadimi  d usnnubc f iffus , d usmurs  n tucrka  iffus- iffus , d imyassatn ikadimin yusoanin  afad  ad nlkm yat tussna iguttn  i tsga ad ( tinidlisn, tinawin d timssirdin titnugrafitin  )

tabibliyugrafit : tudrt n ssi pmad ddrhm

ssi-pmad  drhm,  iga  zv tsga n talust yan uäuwwaË  v idrarn n laÏlaã amçyan  n ayt baomËan, iskr labas  p tsbbabt  lli isker p tgariwin n 1930 , yiws bahra p tgmi n tsga nns mqqaË  timukrisin n tsrtit lli illan tizi ann d lli cqqanin  .

willi skrnin dar ssi-pmad  (tigmmi n ssi pmad ) iwin d imnzayn n ssi pmad ddrhm lli igan yan umnzay iggutn n tbadadt d walli iskrn p usslkm n tussna  yat tuwwuri issutgn ,

s ccaxãiya nns iqwan içäaË ad  ibdu tiwisi  afad ad if yat tudrt  içiln i imzdav, mac tawurri ad  drun giz imzdav akk n ayt baomËan d win ããpËa,

imkkasan nns skrn tiggmi n ssi pmad (dar ssi pmad) afad ad slkmn imnzayn nns d ad pafän f lkusit ad  issutgn .
tudrt n ssi pmad ddrhm tussan s imuzza  stawhmmanin n umzruy n tsga ad , ntta nit s ixf nns  idru p  tuskra n umzruy ad . timktit nns d  tuwwuri nns uddernt ukan sul  h tsga ad .